Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden WordPress specialist Lelystad

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 september 2021 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen wanneer wij dat nodig achten. Wij raden u dan ook aan om deze algemene voorwaarden regelmatig door te nemen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

1 – Definities

 • De klant
  De partij die een beroep doet op de diensten van WebsiteNU
 • WebsiteNU
  Eigenaar van deze website en medewerkers
 • Website
  De website of webshop die voor de klant gemaakt wordt of al gemaakt is

2 – Stappenplan website of webshop

Zodra de klant een website of webshop bestelt worden in grote lijnen de volgende stappen uitgevoerd.

 1. WebsiteNU stuurt de klant een factuur voor een aanbetaling van €150,00 voor de eerste kosten voor de domeinnaamregistratie en webhosting.
 2. Na ontvangst van de aanbetaling registreert of verhuist WebsiteNU de domeinnaam als dat gewenst is.
 3. WebsiteNU maakt de webhosting omgeving in orde.
 4. WebsiteNU installeert alle benodigde zaken voor de bestelde website of webshop op de webhosting omgeving.
 5. WebsiteNU maakt de gewenste e-mailadressen aan.
 6. Voor de website stuurt de klant voor elke pagina de afbeeldingen, teksten en overige inhoud aan WebsiteNU. Voor de webshop worden de product overzicht pagina’s door WebsiteNU in orde gemaakt. Ook zorgt WebsiteNU voor een aantal voorbeeld producten.
 7. WebsiteNU maak de website zoals met de klant besproken is. 
 8. De klant krijgt bericht dat de website klaar is en bekeken kan worden. De klant controleert of alle pagina’s in orde zijn en of alle afgesproken functies werken. Als er zaken zijn die aangepast moeten worden dan maakt WebsiteNU die in orde, waarna de klant de aanpassingen weer controleert.
 9. Als de klant akkoord is dan stuurt WebsiteNU de klant de definitieve factuur.
 10. Na ontvangst van de betaling maakt WebsiteNU de website beschikbaar voor de zoekmachines.

3 – Betalingsvoorwaarden

 1. Alle facturering vindt plaats per e-mail.
 2. De betalingstermijn van alle facturen is 14 dagen.
 3. De betalingstermijn van de eerste herinnering is 7 dagen.
 4. De betalingstermijn van de tweede herinnering is 3 dagen.
 5. Indien na het verlopen van de betalingstermijn van de tweede herinnering nog geen betaling ontvangen is, wordt de website zonder verdere notificatie offline gezet, zodat deze niet meer bereikbaar is voor bezoekers. Ook de e-mail functionaliteit van de website zal vanaf dat moment niet meer werken.
 6. De kosten voor het herstellen van de website nadat deze offline is gezet zijn €25,00.

4 – Aanbetaling

 1. Voor de website is een aanbetaling  vereist om de eerste kosten van domeinnaamregistratie en webhosting te dekken. Het bedrag van de aanbetaling is gelijk aan de kosten van de WordPress Beheer omgeving.

5 – Eigendom website en inhoud

 1. De website en de inhoud zijn natuurlijk uw eigendom. Als u naar een andere webhosting omgeving wilt verhuizen en/of het onderhoud zelf wilt gaan uitvoeren dan kunt u ons verzoeken om een kopie van de website. Deze kopie kunt u dan plaatsen op de webhosting omgeving van uw keuze. De kopie wordt gemaakt met Duplicator en kunt u installeren op de nieuwe webhost omgeving. Wij kunnen de verplaatsing van uw website ook voor u uitvoeren. De kosten daarvan zijn afhankelijk van uw website of webshop.
 2. Uitzonderingen
  1. Gebruikte afbeeldingen en tekst van derden blijven eigendom van deze derden en mag u niet gebruiken in enig ander project.
  2. Gebruikte software uitbreidingen (plugins) blijven eigendom van WebsiteNU of van de respectievelijke leveranciers van deze plugins. Ingeval wij het onderhoud van de website niet meer uitvoeren, worden de licentiecodes van de Premium Plugins verwijderd. Deze plugins blijven wel werken, maar er zullen geen updates meer worden uitgevoerd. Wij raden u ten sterkste aan om zelf de licenties voor deze plugins aan te schaffen, omdat anders de mogelijkheid bestaat dat uw website niet meer goed werkt of niet meer goed beschermd is tegen hackers.

6 – Aansprakelijkheid

 1. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor fouten in WordPress of plugins die na een update niet goed blijken te functioneren. Wel zal WebsiteNU er alles aan doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen door:
  1. De laatste backup terug te zetten, zodat de website weer goed werkt.
  2. Contact op te nemen met de leverancier van WordPress of plugin om het probleem op te laten lossen.
 2. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het auteursrecht veroorzaakt door materiaal dat door de klant of anderszins is ingediend.
 3. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, schadevergoeding of gederfde inkomsten door het offline zetten van de website bij het niet naleven van de overeengekomen termijnen.
 4. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor of betrokken bij geschillen tussen de klant en haar klanten en is niet verantwoordelijk voor eventuele misstanden bij de klant.
 5. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, compensatie of gederfde inkomsten als gevolg van aanpassingen aan de website uitgevoerd door de klant of door de klant aangewezen derden.
 6. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, compensatie of winstderving als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de site, de servers, software of enig materiaal die door haar leveranciers wordt geleverd.

7 – Compatibiliteit

 1. WebsiteNU zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de door haar ontwikkelde en ontworpen website correct zal functioneren op de server wanneer deze voor het eerst wordt geïnstalleerd en dat deze correct zal functioneren wanneer deze met een webbrowser wordt bekeken tot een aanvaardbaar niveau met de laatste courante versies van de gangbare browsers en smartphones. De werking van de website op oude versies van Internet Explorer browser en oude mobiele apparatuur is niet gegarandeerd.
 2. WebsiteNU kan geen garanties bieden voor een correcte werking met alle browser software, omdat er werkelijk tientallen verschillende browsers zijn die helaas niet allemaal functioneren volgens de eisen die moderne websites daaraan stellen.
 3. De website zal goed werken en zich aanpassen voor weergave op alle mobiele apparaten en browsers, mits deze apparaten zijn bijgewerkt tot de laatste versies van hun operating system. Als een mobiel apparaat geen updates meer ontvangt voor het operating system, kunnen wij een correcte werking van de website niet garanderen.
 4. De website zal goed functioneren met de browsers van ChromeFireFox en Edge en op veruit de meeste mobiele apparaten. In de praktijk houdt dit in dat de website goed zal functioneren voor nagenoeg alle bezoekers.

8 – Diversen

 1. WebsiteNU behoudt zich het recht voor om te weigeren om op enigerlei wijze materiaal te verwerken dat als beledigend, onwettig of op enigerlei wijze controversieel is en ook om de hosting service te beëindigen indien de noodzaak zich voordoet.
 2. De website omgevingen die door WebsiteNU worden geleverd mogen niet gebruikt worden voor pornografische of anderszins aanstootgevende inhoud.

9 – Problemen

 1. Als u een probleem met de website ondervindt waarvan u denkt dat de oorzaak bij WebsiteNU ligt, dan dient u dit rechtstreeks aan WebsiteNU door te geven via ons contactformulier, met voldoende informatie (zoals het pagina adres en de te nemen stappen om het probleem te reconstrueren) en met een duidelijke omschrijving van de klacht.
 2. Mocht er een technisch probleem zijn met uw website, e-mail account of domein, dan behandelen wij dit altijd met de hoogste prioriteit. Wij proberen altijd het probleem uiterlijk binnen enkele uren op te lossen.
 3. Fouten aan de website die duidelijk door werkzaamheden van WebsiteNU zijn ontstaan worden altijd door WebsiteNU opgelost. Daar zijn geen kosten voor de klant aan verbonden.
Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met WebsiteNU via info@websitenu.com

De website van WebsiteNU is vernieuwd en u vindt de nieuwe website vanaf nu niet meer op websitenu.com, maar op https://websitenu.nl