Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 15 maart 2021 en vervangen daarmee alle voorgaande voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen als wij dat nodig achten. Wij raden u daarom aan deze voorwaarden regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

1 – Definities

 • De klant
  Het bedrijf, stichting, vereniging of individu dat gebruik maakt van de diensten van WebsiteNU.
 • WebsiteNU
  Eigenaar van deze website en werknemers of gelieerde ondernemingen.
 • Website
  De website of webshop die voor de klant zal worden gemaakt of al is gemaakt.
 • Aanbetaling
  Voor de “Doe het zelf” website is de aanbetaling € 25,00.
  Voor de “Maatwerk” website is de aanbetaling € 100,00.
  Voor extra functionaliteit kan in overleg met de klant een extra bedrag als aanbetaling worden berekend in verband met mogelijke aanschaf van benodigde plugin(s).

2 – Stappenplan “Doe het zelf”

 1. De klant bestelt de Doe het zelf website bij WebsiteNU.
 2. WebsiteNU verstuurt een factuur voor de aanbetaling.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling.
  1. Als dat gewenst of nodig is registreert of verhuist de WebsiteNU de domeinnaam.
  2. Als dat gewenst of nodig is regelt WebsiteNU de hosting omgeving en maakt daarop de gewenste e-mail adressen aan.
  3. WebsiteNU installeert de website op de hosting omgeving.

 4. WebsiteNU verstuurt de restant factuur aan de klant.
 5. Na ontvangst van de betaling stuurt WebsiteNU de inloggegevens aan de klant.

3 – Stappenplan “Maatwerk”

 1. De klant bestelt de “Maatwerk” website bij WebsiteNU.
 2. De klant stuurt WebsiteNU de specificaties en de inhoud voor de website.
 3. WebsiteNU verstuurt een factuur voor de aanbetaling.
 4. Na ontvangst van de aanbetaling.
  1. Als dat gewenst of nodig is registreert of verhuist de WebsiteNU de domeinnaam.
  2. Als dat gewenst of nodig is regelt WebsiteNU de hosting omgeving en maakt daarop de gewenste e-mail adressen aan.
  3. WebsiteNU installeert de website op de hosting omgeving.
  4. WebsiteNU bouwt de website volgens de specificaties van de klant.

 5. De klant controleert of de website voldoet aan de specificaties.
 6. De klant geeft eventuele aanpassingen door aan WebsiteNU.
 7. WebsiteNU maakt  de aanpassingen in orde.
 8. Als van toepassing controleert de klant speciale functies op de website.
 9. Na akkoord klant verstuurt WebsiteNU de factuur aan de klant.
 10. Na ontvangst van de betaling stuurt WebsiteNU de inloggegevens aan de klant en wordt de website aangemeld bij Google.

4 – Betalingsvoorwaarden

 1. Alle facturen worden verstuurd via e-mail.
 2. De betalingstermijn voor alle facturen is 14 dagen.
 3. De betalingstermijn van de eerste herinnering is 7 dagen.
 4. De betalingstermijn van de derde herinnering is 3 dagen.
  Indien na de betalingstermijn van de derde herinnering nog geen betaling is ontvangen, zal de website offline worden gezet, zodat deze niet meer toegankelijk is voor bezoekers. De kosten voor het herstellen van de website nadat deze offline is gezet bedragen € 25,00.

5 – Eigendom van de website en inhoud

 • De inhoud van de website is eigendom van de klant. Indien de klant de website wil verhuizen naar een andere hosting omgeving en zelf het onderhoud wil doen dan kunt u bij ons een kopie van de website opvragen. Deze kopie kunt u dan op de webhosting omgeving van uw keuze plaatsen. De kopie maken wij met de plugin “Duplicator”.
 • Gebruikte afbeeldingen en teksten van derden blijven eigendom van deze derden en mogen niet in een ander project gebruikt worden.
 • Gebruikte software uitbreidingen (plugins) blijven eigendom van WebsiteNU of van de respectievelijke leveranciers van deze uitbreidingen. In het geval dat wij het onderhoud van de website niet meer uitvoeren, zullen de licentiesleutels van de standaard door ons geleverde plugins worden verwijderd. Deze plugins zullen blijven werken, maar er zullen geen updates meer worden uitgevoerd. Wij raden u ten zeerste aan om zelf de licenties voor deze plugins aan te schaffen, anders bestaat de kans dat uw website na enige tijd niet meer naar goed werkt of niet meer beschermd is tegen hackers.

6 – Aansprakelijkheid

 1. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor fouten in WordPress of gebruikte uitbreidingen van derden die niet goed werken na een update. Als WebsiteNU het onderhoud p[ de website uitvoert zal WebsiteNU er alles aan doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen door:
  1. Het terugzetten van de laatste back-up zodat de website weer naar behoren werkt.
  2. Contact op te nemen met de WordPress of plugin leverancier om het probleem op te laten lossen.
 2. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het auteursrecht veroorzaakt door materiaal dat door de klant is aangeleverd of anderszins.
 3. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, schadevergoeding of gederfde inkomsten als gevolg van het offline halen van de website wegens het niet halen van overeengekomen deadlines.
 4. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor of betrokken bij eventuele geschillen tussen de klant en zijn klanten en is niet verantwoordelijk voor enig wangedrag door de klant.
 5. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, schadevergoedingen of gederfde inkomsten als gevolg van aanpassingen aan de website die door de klant of door de klant aangewezen derden zijn uitgevoerd.
 6. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, schade of gederfde inkomsten ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de site, haar servers, software of enig materiaal geleverd door haar leveranciers.

7 – Verenigbaarheid

 • WebsiteNU zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de door haar ontwikkelde en ontworpen website bij de eerste installatie op de server correct functioneert en dat de website bij het bekijken met een webbrowser op een aanvaardbaar niveau functioneert met de laatste versies van de gangbare browsers en smartphones. De werking van de website op oude versies van Internet Explorer browser wordt niet gegarandeerd, omdat deze browser al lange tijd niet meer is bijgewerkt.
 • WebsiteNU kan geen correcte werking garanderen met alle browser software, omdat er  vele verschillende browsers zijn die helaas niet allemaal functioneren volgens de eisen van moderne websites.
 • De website zal werken en zich goed aanpassen voor weergave op alle mobiele apparaten en browsers, mits deze apparaten zijn bijgewerkt naar de laatste versies van hun besturingssysteem. Als een mobiel apparaat geen updates meer ontvangt voor zijn besturingssysteem, kunnen wij een goede werking van de website niet garanderen.
 • De website zal naar behoren functioneren met de Chrome, Edge, FireFox en Safari browsers.

8 – Diversen

 1. WebsiteNU behoudt zich het recht voor om materiaal dat beledigend, onwettig of op enigerlei wijze controversieel wordt geacht op enigerlei wijze te weigeren te verwerken en tevens om de hosting dienst te beëindigen indien de noodzaak zich voordoet.
 2. De door WebsiteNU aangeboden website-omgevingen mogen niet worden gebruikt voor pornografische of anderszins aanstootgevende websites.

9 – Problemen

 1. Indien u een probleem met de website ondervindt waarvan u denkt dat het aan WebsiteNU te wijten is, dient u dit rechtstreeks aan WebsiteNU te melden via ons contactformulier, met voldoende informatie (zoals het adres van de pagina en de te ondernemen stappen om het probleem te reconstrueren) en met een duidelijke beschrijving van de redenen van de klacht.
 2. Mocht er zich een technisch probleem voordoen met uw website, e-mail account of domeinnaamregistratie, dan behandelen wij dit altijd met de hoogste prioriteit. Wij proberen het probleem altijd binnen uiterlijk 24 uur op te lossen.
 3. Website fouten die duidelijk veroorzaakt zijn door het werk van WebsiteNU zullen altijd door WebsiteNU worden opgelost. Hieraan zijn voor de klant geen kosten verbonden.


Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met WebsiteNU via .