Privacy     Disclaimer     Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 15 maart 2022 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen wanneer wij dat nodig achten. Wij raden u dan ook aan om deze algemene voorwaarden regelmatig door te nemen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Algemene voorwaarden WebsiteNU Lelystad

1 – Definities

 • De klant

  De partij die een beroep doet op de diensten van WebsiteNU

 • WebsiteNU

  Eigenaar van deze website en medewerkers

 • Website

  De website of webshop die voor de klant gemaakt wordt of al gemaakt is

2 – Stappenplan website of webshop

Zodra de klant een website of webshop bestelt worden in grote lijnen de volgende stappen uitgevoerd.

 1. WebsiteNU stuurt de klant een factuur voor een aanbetaling van €149,00 voor een website of €199,00 voor een webshop om de WordPress Website Beheer voor de klant aan te maken.
 2. Na ontvangst van de aanbetaling registreert of verhuist WebsiteNU de domeinnaam als dat van toepassing is.
 3. WebsiteNU maakt de webhosting omgeving in orde.
 4. WebsiteNU installeert alle benodigde zaken voor de bestelde website op de webhosting omgeving.
 5. WebsiteNU maakt de gewenste e-mailadressen aan.
 6. Voor de website stuurt de klant voor elke pagina de afbeeldingen, teksten en overige inhoud aan WebsiteNU. Voor de webshop worden de product overzicht pagina’s door WebsiteNU in orde gemaakt. Ook zorgt WebsiteNU voor een aantal voorbeeld producten.
 7. WebsiteNU maak de basis- of maatwerk website, zoals dat met de klant besproken is.
 8. De klant krijgt bericht dat de website klaar is en door de klant gecontroleerd kan worden. De klant controleert of alle pagina’s in orde zijn en of alle afgesproken functies werken en de layout in orde is. Als er zaken zijn die aangepast moeten worden dan maakt WebsiteNU die in orde, waarna de klant de aanpassingen nogmaals controleert. Dit wordt herhaald totdat de klant tevreden is met de website.
 9. Zodra de klant akkoord is stuurt WebsiteNU, de klant de eventuele definitieve factuur.
 10. Na ontvangst van de betaling maakt WebsiteNU de website beschikbaar voor de zoekmachines.

3 – Betalingsvoorwaarden

 1. Alle facturering vindt plaats per e-mail.
 2. De betalingstermijn van alle facturen is 14 dagen.
 3. De betalingstermijn van de eerste herinnering is 7 dagen.
 4. De betalingstermijn van de tweede herinnering is 3 dagen.
 5. Indien na het verlopen van de betalingstermijn van de tweede herinnering nog geen betaling ontvangen is, wordt de website zonder verdere notificatie offline gezet, zodat deze niet meer bereikbaar is voor bezoekers. Ook de e-mail functionaliteit van de website zal vanaf dat moment niet meer werken.
 6. De kosten voor het herstellen van de website nadat deze offline is gezet zijn €25,00.

4 – Eigendom website en inhoud

 1. De website en de inhoud zijn na ontvangst van de laatste betaling het eigendom van de klant. Als u na het eerste jaar naar een andere webhosting omgeving wilt verhuizen en/of het onderhoud zelf wilt gaan uitvoeren dan kunt u ons verzoeken om een kopie van de website. Deze kopie kunt u dan plaatsen op de webhosting omgeving van uw keuze. De kopie wordt gemaakt met de Duplicator plugin en kunt u installeren op de nieuwe webhost omgeving. Wij kunnen de verplaatsing van uw website ook voor u uitvoeren. De kosten daarvan zijn afhankelijk van uw website of webshop.
 2. Uitzonderingen eigendom
  1. Gebruikte afbeeldingen en tekst van derden blijven eigendom van deze derden en mag u niet gebruiken in enig ander project.
  2. Gebruikte software uitbreidingen (plugins) blijven eigendom van WebsiteNU of van de respectievelijke leveranciers van deze plugins. Ingeval wij het onderhoud van de website niet meer uitvoeren, worden de licentiecodes van de Premium Plugins verwijderd. Deze plugins blijven gewoon werken, maar er zullen geen updates meer worden uitgevoerd. Wij raden u ten sterkste aan om zelf de licenties voor deze plugins aan te schaffen, omdat anders de mogelijkheid bestaat dat uw website niet meer goed werkt of niet meer goed beschermd is tegen hackers.

5 – Aansprakelijkheid

 1. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor fouten in WordPress of plugins die na een update niet goed blijken te functioneren.
 2. Contact op te nemen met de leverancier van WordPress of plugin om het probleem op te laten lossen.
 3. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het auteursrecht veroorzaakt door materiaal dat door de klant of anderszins is ingediend.
 4. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, schadevergoeding of gederfde inkomsten door het offline zetten van de website bij het niet naleven van de overeengekomen termijnen.
 5. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor of betrokken bij geschillen tussen de klant en haar klanten en is niet verantwoordelijk voor eventuele misstanden bij de klant.
 6. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, compensatie of gederfde inkomsten als gevolg van aanpassingen aan de website uitgevoerd door de klant, door de klant aangewezen derden of aanpassingen in opdracht van de klant door WebsiteNU.
 7. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, compensatie of winstderving als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de site, de servers, de software of enig materiaal die door haar leveranciers wordt geleverd.

6 – Compatibiliteit

 1. WebsiteNU zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de door haar ontwikkelde en ontworpen website correct zal functioneren wanneer deze voor het eerst wordt geïnstalleerd en dat deze correct zal functioneren wanneer deze met een webbrowser wordt bekeken tot een aanvaardbaar niveau met de laatste courante versies van de gangbare browsers en smartphones. De werking van de website op oude versies van Internet Explorer browser, sterk verouderde andere browsers en browsers op oude tablets en mobiele apparatuur kan helaas niet gegarandeerd worden, omdat dit soort browsers  vaak niet meer voldoen aan de minimum vereisten van een website..
 2. De website zal goed werken en zich aanpassen voor weergave op alle mobiele apparaten en browsers, mits deze apparaten zijn bijgewerkt tot de laatste versies van hun operating system. Als een mobiel apparaat geen updates meer ontvangt voor het operating system, kunnen wij een correcte werking van de website niet garanderen.
 3. De website zal goed functioneren met de browsers van ChromeFireFox en Edge en de browsers op de meeste courante mobiele apparaten. In de praktijk houdt dit in dat de website goed zal functioneren voor nagenoeg alle bezoekers.

7 – Diversen

 1. WebsiteNU behoudt zich het recht voor om te weigeren om op enigerlei wijze materiaal te verwerken dat als beledigend, onwettig of op enigerlei wijze controversieel is en ook om de hosting service te beëindigen indien de noodzaak zich voordoet.
 2. De website omgevingen die door WebsiteNU worden geleverd mogen niet gebruikt worden voor pornografische of anderszins aanstootgevende inhoud.

8 – Problemen

 1. Als u een probleem met de website ondervindt waarvan u denkt dat de oorzaak bij WebsiteNU ligt, dan dient u dit rechtstreeks aan WebsiteNU door te geven via ons contactformulier. Geef voldoende informatie (zoals het pagina adres en de te nemen stappen om het probleem te reconstrueren) en met een duidelijke omschrijving en/of schermafdruk van de klacht.
 2. Mocht er een technisch probleem zijn met uw website, e-mail account of domein, dan behandelen wij dit altijd met de hoogste prioriteit. Wij proberen altijd het probleem uiterlijk binnen enkele uren op te lossen.
 3. Fouten aan de website die duidelijk door werkzaamheden van WebsiteNU zijn ontstaan worden altijd door WebsiteNU opgelost. Daar zijn geen kosten voor de klant aan verbonden.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met WebsiteNU via info@websitenu.com